Николай Викторович Левашов
За Същността, Разум и много друго...

Видео

Страница 1, 2, 3, 4, 5, 6
Проблеми на екологията

Лекция от Москва, 20 януари 2007 година

Николай Левашов. Лекция «Проблемы экологии»

За екологията всички са чували и почти всички “знаят точно” какво е това, като по неясни причини основно се има предвид само замърсяването на Околната Среда. Аз разделям екологията на 3 взаимосвързани части: Екология на Човека, Екология на Социума и Екология на Планетата, като заедно те образуват едно цяло. Всяка от тези части има своите особености, които могат да бъдат разкрити само чрез разглеждането на частите във взаимодействието им една с друга. Екология на Човека не напразно стои на първо място, защото от човешката дейност зависи, всъщност, и Екологията на Социума, и Екологията на Планетата. И самият човек е жертва на собствената си, не съвсем разумна дейност, за което плаща с психическото и физическото си здраве. Причината за всички тези “неприятности” е – стара колкото Света и причината е – в НЕЗНАНИЕТО. Вярно е и това, че сега към нея все по-често се добавя и НЕВЕЖЕСТВОТО...

125 минути AVI, 400x300, Xvid, 144 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Съдбата на Русите

Реч пред “Събор на Единия Дух на Русия”, Москва, 24 март, 2007 година

Николай Левашов. Выступление на «Соборе Единого Духа Руси» в Москве

Тук са се събрали хора – съратници, – които наистина ги боли душа за това, какво се случва с нашата Родина, не само днес, но и утре, и вдругиден. Диверсии и провокации срещу нашият народ са се провеждали на всички нива и преди всичко - на нивото на нашата култура. Погледнете как старателно са изопачавали и подменяли смисълът на много определящи думи и понятия, как “черното” са превръщали в “бяло” и обратно, как всичко са обърквали до неузнаваемост. Да вземем думата Бог. Предците ни са наричали с думата Бог хора, които са достигнали високо ниво на еволюционното развитие, достигнали са Просветлението със Знанието и поради това са станали Творци. Днес, наложеното ни значение на думата Бог няма нищо общо с реалността. Същото нещо се е случило и с думата Вяра. Първоначално, тази дума не е имала никакво отношение към религията, към безропотното приемане на какви ли не догми. Думата Вяра е означавала да ВЕдаш РА – Просветлението със Знанието - придобиване на Знанията на боговете ...

(Бележка на преводача: Под думата ВЕдам авторът има предвид древния й смисъл – когато човекът не само знае нещо, но и осмисля, и разбира това, което знае – виж определението от главната страница на сайта. А думата РА – означава светлина, просветление. Така предците ни във всяка дума са влагали дълбок смисъл, който се е разкривал като разчлениш думата на отворените срички (срички, завършващи с гласна буква) и я прочетеш сричково отзад напред.)

63 минути AVI, 400x300, Xvid, 73 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Минало, настояще и бъдеще на Русия

Доклад пред I-ят Събор на Руското Обществено Движение “Възраждане. Златен век”, Москва 12-ти май 2007 година

Николай Левашов. «Прошлое, настоящее и будущее России»

На 12-ти май 2007 година в Москва се проведе І-ят Събор на Руското Обществено Движение “Възраждане. Златен век”. На събора са били представени целите и задачите, които е необходимо да бъдат решени, за да не изчезнат от лицето на нашата прекрасна Мидгард-Земя руския народ и другите коренни народи на Русия, както и да не изчезнат езиците им и тяхната богата култура. За да не се случи това, необходимо е да има разбиране не само на самия факт на случващото се, но и на причинно-следствените връзки. Необходимо е също така да се възроди истината за Великото Минало на руския и другите братски нему народи, но най-належащо е създаването на мироглед и идеология, които биха отразявали стремежите на руския и другите коренни народи на Русия. Идеологията, която би обединила в едно цяло руския народ заедно с другите коренни народи на Русия, които десетки хиляди години са живели заедно и защитавали земята си от враговете. Именно такива идеология и мироглед, които би пробудил генетичната памет са представени в книгата “Русия в криви огледала”...

124 минути AVI, 400x300, Xvid, 143 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Реч в Нижни Новгород

Среща с читателите на 3-ти юни 2007 година

Николай Левашов. Выступление в Нижнем Новгороде

Най-старият известен град на Земята до днешни дни се намира на територията на Русия, на 108 000 години е и се казва Омск. Преди той се е наричал Асгард Ирийски и е бил столица на Великата Тартария - огромна Ведическа Империя, която е съществувала на Земята стотици хиляди години и е заемала цяла Евразия, Северна Америка и северната част от Африка. Информацията за този и за много други неща щателно се крие от основната маса хора. А вместо това се пробутва и неуморно се пропагандира откровенната и безсъвестната лъжа, в най-различните й вариации. И тази лъжа се подкрепя от по-голямата част на представителите на традиционната “наука”. И тази лъжи се преподава в училищата и университетите и все нови и нови поколения земляни се възпитават на тази лъжа. На лъжа е построена цялата ни цивилизация - цивилизацията на лъжите! И затова на нашата цивилизацията не й остава да съществува дълго, освен ако ние не се събудим и не започнем час по скоро да поправяме ситуацията на Земята...

136 минути AVI, 400x300, Xvid, 157 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Среща на Н. Левашов с актив на Движението

1-ва Среща с актив РОД «Възраждане. Златен Век», Москва 23 юни 2007 година

Николай Левашов. Встреча с активом РОД «Возрождение. Золотой Век»

... Аз не искам да ви плаша, но на днешният ден положението е такова, че определени кръгове, които удържат в ръцете си властта на Земята, се стараят по всякакъв възможен начин да възпрепятстват разпространението на неугодната им информация, която може да позволи на хората да разберат какво, как и защо се случва на нашата планета и на кой всичко това е изгодно. В моите книги, статии и лекции се съдържа точно такава информация. Затова аз се обръщам към всички тези, които книгите и статиите ми са докоснали сърцата им, на който съвестта им се е събудила , който са се присъединили и ще се присъединят по-късно към Движението ни. Не е нужно да храним илюзии за това, че социалните паразити, стопанисващи сега Земята, ще гледат на всичко това през пръсти. Но и не си струва да се страхуваме напразно. Необходимо е да използваме собственият си страх, за да изработим необходимото ниво на предпазливост, предвидливост и добра тактика. След това е необходимо да се разсее, да се премахне страхът. Тогава той ще ви е от полза и няма да ви пречи в работата и живота ви...

187 минути AVI, 400x300, Xvid, 212 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Среща на Н. Левашов с актив на Движението

2-ра Среща с актив РОД «Възраждане. Златен Век», Москва 8 септември 2007 година

Николай Левашов. Встреча с активом РОД «Возрождение. Золотой Век»

Повечето от присъстващите със сигурност вече са прочели първият том на книгата ми “Русия в криви огледала” и са разбрали, с каква цел е била написана книгата. Тя е написана не само и не съвсем с цел хронологично да представи събитията от нашето минало. Приоритетната задача, която си поставих пред бе създаването на цялостна картина на процеса на развитието на земната цивилизация в така нареченият “след потопен” период, т.е. след войната и планетарната катастрофа, които са се случили преди 13 хиляди години. Процесите, които са протичали на нашата и на другите планети, не са случайни и субективни. Незнанието и неразбирането на това създават благоприятни условия за манипулиране на съзнанието на хората и социалните паразити, окупирали планетата ни, ползващи се от това без угризение на съвестта. Поради тази причина, в книгата са показани причинно-следствените връзки на това, което се случва на Земята, и е показано, че процесите, които протичат в обществото, не са случайни и не зависят от волята на този или друг човек, който може само да забави или ускори настъпването на събитието, но не може да му попречи или да предизвика появата му...

187 минути AVI, 400x300, Xvid, 213 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

II-ри Събор “Възраждане. Златен век”

“Минало, настояще и бъдеще на Русия”
ІI-ри Събор на Руското Обществено Движение “Възраждане. Златен век”.
Москва, 29-ти септември 2007 година

Николай Левашов. II Собор Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век»

Руското Обществено Движение “Възраждане. Златен век” – това е проект за качествено преобразуване на съвременния човек, който през последните няколко хиляди години е бил подложен на постоянно зомбиране, в истински Разумен Човек. Този проект има за цел пробуждането на генетичната памет на руския народ и други коренни народи на Русия, възстановяването на истината за славното минало на тези народи, за ролята им в създаването на високоразвитата земна цивилизация, която е процъфтявала на планетата ни през стотици хиляди години. Проектът има за цел да покаже на хората пътя на Знанията - единственият път, който води по пътя на еволюцията, единственият, който ще позволи на нашата цивилизация да оцелее през трагичния етап, водещ в задънена улица, в която са ни завели социалните паразити – бандити от Космоса. Проектът “Възраждане. Златен век” - е една щастлива възможност за хората да се събудят от смъртоносния еволюционен “сън”, в който паразитите са ни помогнали да потънем и от който вече дълго време не ни дават да излезем, тъй като да управляваш спящите маси е много лесно както и е лесно е да взимаш енергия от тях, жизнената им сила, като вместо това им се оставят болести, нещастия и смърт. “Възраждане. Златен век” - е пътя на еволюционното развитие на човечеството, който в крайна сметка ще му позволи да оцелее, да постигне високо ниво на развитие, да заеме достойно място в семейството на разумните цивилизации в нашата Вселена и да живее щастливо милиони, милиони години.

222 минути AVI, 400x300, Xvid, 254 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Среща със студентите

на Московския Институт на Регионални и Муниципални Отношения
Лекция на тема «Произход на живота», Москва, 6 ноември 2007 година

Николай Левашов. Встреча со студентами

Какво е Животът? За мнозина този въпрос изглежда дори банален. Но в действителност, това далеч не е така. Едно е просто да живееш, особено така, както ние сега живеем, т.е. просто приемаме живота като факт. А друго е - да разбираш какво е Животът, къде и как той се заражда, как се развива и към какво се стреми. Съвременната наука не само не знае отговорите на тези основополагащи въпроси, но, как изглежда, и не се стреми да ги узнае. Нещо повече, създава се впечатление, че многото от съвременните учени умишлено отклоняват процеса на познанието далеч от реалната картина на истинския строеж на Вселената, като се изпълнява нечия зла воля. Те са създали фалшив Базис на знанията, в основата на който е заложен огромен брой постулати, повечето от които са в противоречие с нашата реалност. И вместо да работи добросъвестно над промяната в тези остарели постулати, т.е. над усъвършенствуването на Базиса на знанията, науката днес се е превърнала в, меко казано, спирачка, която пречи на процеса на познание на реалната картина за Света. Увличането на учените с приложна насоченост, без да имат точни и изчерпателни знания за Основите на Живота и законите на развитието му, като правило води до нарушения в екологията и преждевременна гибел на неразумната цивилизация...

126 минути AVI, 400x300, Xvid, 145 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Среща с читателите

на книгата «Русия в криви огледала». Москва, 15 декември 2007 година

Николай Левашов. Встреча с читателями

Преди думата “Бог” е имала различно значение, съвсем не е същото като сега. Нашите предци са наричали с думата боговете бели иерархи от високо ниво, т.е. хора, които са достигнали високо ниво в еволюционното си развитие, които са могли да творят, а именно да правят такива действия, които са били непостижими за обикновените хора. Днешното съдържание на този термин представлява нещо непонятно и неразбираемо, което няма нищо общо с реалността и е измислено специално, за да се изопачи истинския му смисъл. Направено е това, за да се изтрие от човешката памет всяка информация за древните ни предци - представителите на високо развитата цивилизация, истинските богове - колонизирали нашата планета преди около 800 000 години и положили началото на нашата цивилизация. Това е - част от големият план, осъществяван от т. нар. Тъмните сили - социалните паразити – план за поробването на населението на нашата планета. Целта на този план е доста тривиална – същата е както и при хиляди други, поробени от тях планети: да се накарат туземците (ние с вас) да работят за окупатори, безплатно да им отдават всички неща, от които те се нуждаят, като по този начин туземците обезкръвяват себе си и своята планета. Паразитите са били назначили местен началник. Известно време това е бил небезизвестният Йехова с другарите си, който е съумял да скалъпи на Земята 5-тата колона. За тази цел той е съумял да подчини неголямо, на никого не известно племе, което в последствие е провъзгласило себе си за “избран” народ...

(Бележка на преводача: Терминът „пета колона“ се появява в началото на октомври 1936 г., по време на Гражданската война в Испания, когато франкисткият генерал Емилио Мола заявява по радиото, че „метежниците водят четири колони към Мадрид, а петата е в самия Мадрид и в решаващия момент ще удари в тил“. От този момент словосъчетанието „пета колона“ става нарицателно и по правило носи в себе си отрицателен смисъл, явявайки се синоним на „предателство отвътре“).

128 минути AVI, 534x300, Xvid, 175 МБ

Свали – Архив-1, Н-Диск, eDonkey, Torrents.ru

Свали аудио файл

Можеш да намериш по-качествени записи на тези филми на CD или DVD дискове в специализиран
Интернет-магазин – «Золотой Путь»
Страница 1, 2, 3, 4, 5, 6