Николай Викторович Левашов
За Същността, Разума и много друго...

Правила за гледане на видео

Оздравителен сеанс 1

Предоставя Ви се възможност безплатно да изтеглите Оздравителен Сеанс № 1 за подобряване на Вашето самочувствие и общо възстановяване на здраве. Този Сеанс не е предназначен за лечение на някаква конкретна болест, но въпреки това, в много случаи ще Ви помогне да се избавите от здравословните си проблеми.

Силата на въздействието е преценена за човек със средно ниво на възприятие. Следователно, хората с повишена чувствителност могат да усещат въздействието като много силно, а хората с ниска - като слабо или няма да усетят въздействието изобщо.

В случай че хората с повишена чувствителност усетят симптоми на главозамайване или гадене, необходимо е незабавно да се спре преглеждането на Оздравителния Сеанс. Тези симптоми означават претоварване на организма и настоятелно се препоръчва да не се продължава гледането на Сеанса, в противен случай приемащият оздравителния Сеанс може да влезе в състояние близко до кома.

Ако гледащият Сеансите не спре да ги гледа при поява на първите признаци на главозамайване или гадене, то цялата отговорност за последствията ще е върху гледащия.

Освен това настоятелно се препоръчва Сеансът да се гледа не повече от веднъж на ден. Това се отнася дори и за тези, които при гледането няма да усещат почти нищо. Дори и в този случай има въздействие върху тялото, което може да се прояви по-късно.

Ето защо, настоятелно се препоръчва Сеансът да се гледа не повече от веднъж на ден.. В случай на игнориране на тази препоръка, цялата отговорност за последствията ще е върху гледащия.

След като се изтегли от сайта, Сеансът ще има оздравително въздействие само първите десет пъти,, след което няма да има никакво оздравително въздействие. След като се гледа Оздравителен Сеанс № 1 десет пъти, тези които желаят, могат да изтеглят от сайта Оздравителен Сеанс № 2.

Гледането десет пъти Оздравителен Сеанс № 1 и след това десет пъти Оздравителен Сеанс № 2 в много от случаите може да бъде недостатъчно за пълното възстановяване на баланса на системите на организма. Затова всички желаещи могат да повторят този курс на Оздравителните Сеанси № 1 и 2 толкова пъти, колкото те смятат за необходимо.

За да направите това ще Ви е необходимо всеки път отново да изтегляте от сайта тези Оздравителни Сеанси № 1 и 2.

Отново Ви предупреждавам, че след изтеглянето Сеансите ще имат оздравително въздействие само десет пъти, след което гледането им няма да има никакъв ефект върху Вашето здраве.

Ако Вие сте решили да изтеглите от сайта Оздравителен Сеанс № 1, това означава, че Вие приемате посочените по-горе условия и цялата отговорност за неизпълнението им е върху този, който е изтеглил Сеанса от сайта и върху гледащите Сеанс № 1.

В случай че гледащият Сеанс № 1 не е знаел за изискванията, отговорността за евентуалните последици лежи върху лицето, което е изтеглило Сеанса от сайта и не е предупредило гледащите го хора за необходимите мерки за постигане на най-ефективното оздравително въздействие.

С уважение и пожелание за възстановяване на здравето на всички, които искат да постигнат това,
Николай Левашов.